Програма круглого столу «Енциклопедичного видавництва»

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

Круглий стіл «Створення енциклопедій у сучасному інформаційному просторі»

18 жовтня 2017 р., Київ

Місце проведення: Прес-центр Українського національного інформаційного агентства Укрінформ ((Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16)

Фотогалерея:

Програма:

Вітальне слово
Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України

Вітальне слово
Локтєв Вадим Михайлович, доктор фізико-математичних наук, академік
НАН України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України,
голова редакційної колегії «Великої української енциклопедії»

Вітальне слово
Смолій Валерій Андрійович, доктор історичних наук, академік НАН
України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України,
директор Інституту історії України НАН України

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
«Велика українська енциклопедія» як джерело інформації національної ваги:
особливості представлення форми і змісту

Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, кандидат
економічних наук, професор, в. о. головного наукового співробітника відділу
історії України 20-30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАН України
Сучасні українські енциклопедії в інформаційному просторі

Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, професор,
академік НАН України, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка
НАН України
Вагомість енциклопедистики в глобалізованому світі

Купрієнко Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне
видавництво»
Створення онлайн-версії ВУЕ: проблеми та перспективи

Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор соціальних комунікацій, доцент,
професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Концептуальні засади контенту е-ВУЕ як складника трансмедійного
проекту «Велика українська енциклопедія»

Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент,
старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України
Використання семантичних властивостей wiki-ресурсів для розширення
функціональних можливостей електронної версії Великої української енциклопедії

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, заступник директора з
наукової роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Науково-концептуальні засади формування тематичних словників із окремих
галузей знань

Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач
кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
Постколоніальна візія історико-культурного процесу як облігаторна вимога
до контенту сучасної української енциклопедії

Зворський Сергій Леонідович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач сектору енциклопедичних досліджень науково-
дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Любаренко Людмила Миколаївна, завідувач науково-дослідного відділу
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
«Українська бібліотечна енциклопедія»: практичні аспекти реалізації

Харьковщенко Євген Анатолійович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Історія українських енциклопедичних видань з релігійної проблематики

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук,
професор, завідувач відділу філософії та історії релігії Інституту філософії
ім. Г.С. Сковороди НАН України
Специфіка енциклопедичного формату знань про релігію: світовий та
вітчизняний досвід

Пероганич Юрій Йосипович, магістр міжнародного права.
Використання вільних ліцензій при публікації енциклопедичних статей

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук,
професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України

Козирський Володимир Глiбович, кандидат фiзико-математичних наук,
старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики
ім. М.М.Боголюбова НАН України
Сучасні енциклопедії: концепція нової парадигми

Мачуський Євген Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»

Лісовська Любов Леонідівна, науковий співробітник Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Торопчинова Катерина Леонідівна, молодший науковий співробітник
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Мовні універсалії, гасла і гніздова структура енциклопедій

Бабка Володимир Леонідович, кандидат історичних наук, науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Енциклопедичні портали: досвід для e-ВУЕ

Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького
Оптимізація української медичної лексики та роль енциклопедичних видань у ній

Червяк Петро Іванович, доктор медичних наук, професор
Медична персоналістика у «Великій українській енциклопедії»

Головченко Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий
редактор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Актуальні проблеми тлумачення терміну в енциклопедичній статті (на
прикладі літературознавчих категорій)

Березовський Олег Миколайович, кандидат історичних наук, вчений
секретар Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Енциклопедичні студії в українській науці: минуле і сьогодення

Тищенко Андрій Олександрович, науковий співробітник Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Використання інформаційних ресурсів архівних документів Головної редакції
УРЕ у сучасних енциклопедіях

Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, професор кафедри
теорії, історії культури і музикознавства Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв.
Ідеологічні «чистки» видавництва «Українська радянська енциклопедія»
періоду 1933-1934 рр.

Мандрик-Мельничук Марія Вікторівна, доктор історичних наук, доцент,
Буковинський державний медичний університет
Історичні аспекти становлення енциклопедистики: міжнародний та
вітчизняний досвід

Манолаке Константин, доктор наук, доцент, Наукова бібліотека (Інститут)
ім. Андрія Лупана Академії наук Молдови
Ксенофонтов Іон Валер, кандидат наук, Наукова бібліотека (Інститут) ім.
Андрія Лупана Академії наук Молдови
Науково-енциклопедичні видання в системі енциклопедичних досліджень в
Республіці Молдова

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор
кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій
Національного авіаційного університету
Польський мультимедійний енциклопедичний ресурс (на прикладі інтернет-
енциклопедії PWN)

Березовська Ольга Василівна, молодший науковий співробітник Інституту
архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Особливості підготовки енциклопедичних статей з біографістики:
український дискурс

Божко Світлана Михайлівна, завідувач сектору консультацій з
громадськістю та взаємодії із ЗМІ Державного комітету телебачення і
радіомовлення України
Популяризація у засобах масової інформації проекту «Велика українська
енциклопедія»

Бойчук Богдана Сергіївна, коректор редакційно-видавничого відділу
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Редакційна підготовка енциклопедичного контенту на різні платформи

Глухова Світлана Валентинівна, науковий редактор Державної наукової
установи «Енциклопедичне видавництво»
Транскрипція власних назв в енциклопедії

Гірік Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Проблема добору гасел із історії й культури євреїв до універсальних енциклопедій

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, проректор з
науково-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая»
Університетська освіта у «Великій українській енциклопедії»

Кудінов Євген Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу технічних наук Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»
Особливості представлення в енциклопедії статей технічного напрямку

Кушнір Людмила Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка
Критерії відбору гасел до енциклопедій за напрямком «географічне
краєзнавство»

Литвинюк Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Біографія як тезаурус: удосконалення енциклопедичних статей про персоналії

Межжерін Сергій Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідуючий
еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології НАН України
Проблема уніфікації українських назв таксонів тварин при формуванні
сучасної україномовної енциклопедії

Межжеріна Ярослава Олександрівна, науковий співробітник відділу
природничих наук Державної наукової установи «Енциклопедичне
видавництво»
Особливості формування біологічного контенту Великої української
енциклопедії

Панчук Дар’я Миколаївна, коректор редакційно-видавничого відділу
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Інструменти та форми популяризації Великої української енциклопедії

Слюсарчук Лідія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач
відділу природничих наук Державної наукової установи «Енциклопедичне
видавництво»
Категоризація і типологізація енциклопедичних гасел напряму «Економічні
науки»

Соколов Віктор Юрійович, кандидат історичних наук, головний
бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
Регіональні енциклопедичні видання з бібліотечної справи – важливий чинник
розвитку бібліотечної політики

Студінська Галина Яківна, кандидат економічних наук, докторант науково-
дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та
туризму України, директор Державного науково-дослідного інституту
інформатизації та моделювання економіки; ПП «Науково-дослідний
навчальний центр «ПринцепС»
Схема формування контенту енциклопедії (на прикладі визначення бренду)

Чорна Мар’яна Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Принципи та критерії відбору гасел з напряму «Фізичне виховання та
спорт» для друкованої та онлайн версій Великої української енциклопедії

Шліхта Ірина Василівна, кандидат історичних наук, доцент, науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
«Релігієзнавство: критерії відбору гасел до «Великої української
енциклопедії»

Шевчук Олександр Григорович, старший викладач Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя
Концептуальні засади створення інформаційно-довідкових видань з
астрономії та астрофізики

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

Бабка Володимир Леонідович, кандидат політичних наук, науковий співробітник
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Березовська Ольга Василівна, молодший науковий співробітник Інституту
архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Березовський Олег Миколайович, кандидат історичних наук, вчений секретар
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Божко Світлана Михайлівна, завідувач сектору консультацій з громадськістю та
взаємодії із ЗМІ Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Бойчук Богдана Сергіївна, коректор редакційно-видавничого відділу Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор, заступник директора з
наукової роботи Інституту культурології Національної академії мистецтв України

Гірік Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Глухова Світлана Валентинівна, науковий редактор Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»

Головченко Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий редактор
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Гутман Михайло Борисович, старший художній редактор Державної наукової
установи «Енциклопедичне видавництво»

Діулін Іван Валентинович, завідувач лабораторії культурних практик Інституту
культурології Національної академії мистецтв України

Железняк Микола Григорович, кандидат філологічних наук, в.о. директора
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, відповідальний секретар
Головної редакційної колегії Енциклопедії сучасної України

Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, професор, академік
НАН України, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України
Загоскіна Наталія Юріївна, завідувач редакційно-видавничого та художньо-
технічного відділу Інституту культурології Національної академії мистецтв України

Зворський Сергій Леонідович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач сектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного
відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, проректор з
науково-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет
імені академіка Юрія Бугая»

Каченюк Ірина Миколаївна, завідувач сектору кадрової та організаційної роботи
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач
кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка

Козирський Володимир Глiбович, кандидат фiзико-математичних наук, старший
науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор соціальних комунікацій, доцент, професор
кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Ксенофонтов Іон Валер, кандидат наук, Наукова бібліотека (Інститут) ім. Андрія
Лупана Академії наук Молдови

Кудінов Євген Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу технічних наук Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»

Кузнєцова Інна Володимирівна, доктор філософії (PhD), старший науковий співробітник,
доцент, вчений секретар Інституту культурології Національної академії мистецтв України

Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, кандидат
економічних наук, професор, в. о. головного наукового співробітника відділу історії
України 20-30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАН України

Купрієнко Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Кушнір Людмила Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та
краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Литвинюк Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Лісовська Любов Леонідівна, науковий співробітник Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут»

Локтєв Вадим Михайлович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН
України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, голова
редакційної колегії «Великої української енциклопедії»

Любаренко Людмила Миколаївна, завідувач науково-дослідного відділу
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, заступник директора з
наукової роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Мандрик-Мельничук Марія Вікторівна, доктор історичних наук, доцент,
Буковинський державний медичний університет

Манолаке Константин, доктор наук, доцент, Наукова бібліотека (Інститут) ім.
Андрія Лупана Академії наук Молдови

Маслова Наталя Володимирівна, головний бухгалтер-начальник фінансово-
економічного відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Мачуський Євген Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
фізико-технічних засобів захисту інформації Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»

Межжерін Сергій Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідуючий
еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології НАН України

Межжеріна Ярослава Олександрівна, науковий співробітник відділу природничих
наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
соціальної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Пероганич Юрій Йосипович, магістр міжнародного права

Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету
ім. Данила Галицького

Резніченко Валерій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, провідний
науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України

Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший
науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України

Рудюк Олена Феліксівна, провідний економіст фінансово-економічного відділу
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Скаченко Олена Олексіївна, завідувач сектору методичної роботи Наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв

Слюсарчук Лідія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу
природничих наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Смолій Валерій Андрійович, доктор історичних наук, академік НАН України,
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор
Інституту історії України НАН України

Соколов Віктор Юрійович, кандидат історичних наук, головний бібліотекар
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Студінська Галина Яківна, кандидат економічних наук, докторант науково-
дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та туризму
України, директор Державного науково-дослідного інституту інформатизації та
моделювання економіки; ПП «Науково-дослідний навчальний центр «ПринцепС»

Сюмар Вікторія Петрівна, народний депутат Верховної Ради України, Заступник
Голови фракції «Народний фронт», Голова комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики

Тимочко Микола Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, науковий
співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Тищенко Андрій Олександрович, науковий співробітник Державної наукової
установи «Енциклопедичне видавництво»

Торопчинова Катерина Леонідівна, молодший науковий співробітник Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету

Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, професор кафедри теорії, історії
культури і музикознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач
відділом філософії та історії релігії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Харьковщенко Євген Анатолійович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України

Червяк Петро Іванович, доктор медичних наук, професор

Чорна Мар’яна Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Чорненька Олена Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедри математики та економіки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя

Шевчук Олександр Григорович, старший викладач Ніжинського державного
університету ім. М. Гоголя

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор,
провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України

Шліхта Ірина Василівна, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

About Юрій Пероганич

1961 року народження, громадський діяч в ІТ, освіті, культурі
Опубліковано у Поточні події, Проекти з партнерами, Співпрація з державою | Теґи: , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s